Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/10/2016 20:02, số lượt xem: 424

Lá vàng cuốn gió ngoài sân
Heo may se lạnh như gần cuối thu
Chiều tàn
Nhặt
Ánh trăng mờ
Ta đi tìm khoảng trời

Một mình.