Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/08/2021 09:56, số lượt xem: 242

Bây giờ đi chợ thẻ cầm tay
Ngày lẻ anh đi, em chẵn ngày
Khẩu trang bịt kín nhận nhau tiếng
Khoảng cách an toàn giữ nhau ngay

Bây giờ đi chợ xã mình thôi
Chớ sang xã khác lại lôi thôi
Thuận mua vừa bán đừng tăng giá
Cũng chớ thu gom bán kiếm lời

Bây giờ đi chợ phải 5K
Đẩy lùi virus corona
Mua thôi đừng có quen tụ tập
Chợ búa xong xuôi hãy về nhà.