12.00
Đăng ngày 23/08/2020 01:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 19/09/2020 12:47, số lượt xem: 466

Thuở nhỏ cờ lau trận giả chơi
Sớm nuôi hoài bão chí hơn người
Thay trời dẹp loạn mười hai sứ
Dựng nước giúp dân tiếng để đời
Hoàng đế đầu tiên uy một cõi
Đại Cồ Việt quốc rạng danh khai
Mở nền phong kiến ngang phương bắc
Công đức bao trùm chẳng nhạt phai.