34.33
Đăng ngày 01/10/2018 07:25, số lượt xem: 2319

Tám năm ngày cưới một tình yêu
Đạo nghĩa phu thê chung thuỷ theo
Thuận vợ thuận chồng đâu sợ khó
Tâm đầu ý hợp ngại chi nghèo
Cửa nhà yên ấm nhờ vun vén
Hạnh phúc gia đình có bởi yêu
Kính trọng mẹ cha, nuôi dạy trẻ
Giữ gìn mãi mãi một tình yêu.