22.00
Đăng ngày 20/09/2020 11:29, số lượt xem: 1429

Lên ngôi hoàng đế lúc Lê suy
Lấy đức an dân khéo trị vì
Dời đất Hoa Lư mưu nghiệp lớn
Thăng Long chọn chốn định kinh kì
Cử Long, Nam Chiếu khi bình phạt
Đại Tống, Chiêm Thành lúc thị uy
Vua sáng thay trời đổi vận nước
Ngàn năm lịch sử mãi còn ghi.