Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/09/2020 15:57, số lượt xem: 380

Vợ là canh ngọt cơm ngon
Vợ là phở sáng đêm hôm vẫn thèm
Vợ là phim bộ hay xem
Vợ là bài hát không quên hát hoài
Yêu vợ thì cấm nhớ ai
Nịnh vợ chỉ giỏi cái tài làm thơ
Từ ngày lấy vợ đến giờ
Ngày làm thì nhớ, tối mơ ôm nàng
Nghiện vợ chứng bệnh rõ ràng
Mười năm bị nghiện bệnh càng nặng hơn
Xa vợ là lúc thèm cơn
Gập nhau chỉ muốn được ôm lấy nàng
Vợ chồng là nghĩa tao khang
Sợi tơ hồng đã buộc ràng vào nhau
Mai sau dù có bạc đầu
Thì anh “nghiện vợ” vẫn câu chung tình
Cùng nhau xây đắp gia đình
Trăm năm hạnh phúc đôi mình vợ nghen!