15.00
Đăng ngày 05/02/2015 17:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 19/09/2020 15:29, số lượt xem: 755

Sinh nhật năm nay anh chẳng quà
Cũng không thiệp chúc, cũng không hoa
Bao nhiêu thứ ấy sao bằng được
Một tấm chân tình ta với ta.