15.00
Đăng ngày 04/02/2015 17:05, số lượt xem: 628

Sinh nhật năm nay anh chẳng quà
Cũng không thiệp chúc, cũng không hoa
Bao nhiêu thứ ấy sao bằng được
Một tấm chân tình ta với ta.