25.00
Đăng ngày 23/01/2015 11:21, số lượt xem: 1200

Em ơi một mối tình đầu
Cho nhau cái buổi bắt đầu chớm yêu
Xa nhau nhớ đến là nhiều
Gặp nhau ửng má cũng liều cầm tay
Mối tình đầu ấy thơ ngây
Đẹp như tia nắng sớm ngày pha lê
Mối tình đầu ấy đê mê
Sớm ngày hò hẹn tối về nằm mơ
Mối tình đầu ấy nên thơ
Giấu ngăn bàn học vần thơ vội vàng...

Cớ sao một kẻ sang ngang
Để cho tan giấc mộng vàng người ơi
Mối tình đầu đó đâu rồi
Cho tôi trở lại cái thời chớm yêu!