Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/03/2017 22:45, số lượt xem: 3170

Bỏ rượu đi thôi! Bỏ rượu thôi!
Men gan cao quá, uống nhiều rồi
Anh em mời cũng đành từ khước
Bè bạn mừng vui chỉ nhấp môi
Yêu vợ, chồng nghe nay rượu bỏ
Thương con, bố hứa tửu mai thôi
Vì ta sức khoẻ là quan trọng
Bỏ rượu đi thôi! Bỏ rượu thôi!