15.00
Đăng ngày 21/01/2015 11:28, số lượt xem: 971

Cuộc sống bao nhiêu chuyện muộn phiền
Nghĩ thời khoá biểu cũng thành điên
Sắp cô không đẹp cô chê cháu
Xếp chị chẳng xinh chị trách em
Rối rắm trong đầu ai hiểu thấu
Bao đêm lọ mọ có ai khen
Nếu ai cũng muốn riêng mình đẹp
Phần xấu thôi thì để ai đen.