Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/02/2022 15:51, số lượt xem: 94

Vượt khó tìm vàng gặp Thái Lan
Mặc dù COVID cũng không toang
Những ca dương tính nghỉ thi đấu
Quyết thắng viện binh vẫn sẵn sàng
COVID lộng hành không bỏ giải
Thủ môn đá cắm lắm gian nan
Tinh thần chiến đấu tuyệt vời quá
Mã đáo thành công chúc khải hoàn.