15.00
Đăng ngày 25/01/2015 12:00, số lượt xem: 1470

Hà Nội mùa này nóng tựa thiêu
Trời như đổ lửa sáng sang chiều
Bia hơi, giải khát buôn hời vốn
Máy lạnh, điều hòa bán hết veo
Giàu có tiện nghi ngồi hưởng mát
Nghèo hèn oi ả đứng mà nheo
Mong sao mưa xuống thay bầu khí
Để khắp dân nghèo hưởng mát theo.