Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/12/2021 09:49, số lượt xem: 130

Nhiệm kỳ đã hết lại tranh ngôi
Ngai vị quán quân chẳng dễ ngồi
Bảng đấu tử thần chờ thử thách
Căm, Lào, In, Mã khó lòng xơi
Bên kia người Thái trực chờ phế
Phi lip, Sing, My cũng muốn ngồi
Giữ được ngai vàng đâu phải dễ
Khó thì cần phải quyết tâm thôi!