Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/11/2021 12:25, số lượt xem: 149

Chẳng được lòng dân lúc tiếm ngôi
Đại Ngu lập quốc cầu yên vui
Những mong thịnh thế thời Nghiêu Thuấn
Lại ngặt lòng dân oán ghét Người
Mở đất đánh Chiêm, nhiều cải cách
Nhà Minh lấy cớ diệt ôi thôi
Loạn thần tặc tử đời sau gọi
Hồ Quý Ly ơi mệnh vậy rồi.