14.00
Đăng ngày 14/04/2015 10:53, số lượt xem: 1970

Suốt đời vất vả nắng mưa
Vì con, cha mẹ sớm trưa quản gì
Hằng theo từng bước con đi
Công ơn cha mẹ con ghi suốt đời
Tóc cha nay đã bạc rồi
Còng lưng dáng mẹ một đời vì con
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”
Đời đời truyền mãi câu ca
Ơn sâu tựa bể bao la tựa trời
Ai ơi xin nhớ suốt đời
“Sống tròn đạo hiếu” làm người chớ quên!