15.00
Đăng ngày 12/10/2018 18:59, số lượt xem: 1537

Món quà ba tặng mẹ
Là buổi tối nấu cơm
Món quà ba tặng con
Là nụ hôn vào trán

Mẹ cũng có món quà
Tặng ba đều mỗi sáng
Tặng ba một cái ôm
Chúc lên đường may mắn

Món quà mẹ tặng con
Yêu thương nhiều vô kể
Biển đâu đã đong đầy
Bao la bằng tình mẹ

Còn món quà của bé
Gắng học, ngoan, vâng lời
Quà ba mẹ đều thích:
Những bông hoa điểm mười!