Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/02/2015 10:50, số lượt xem: 1263

Tuy nghèo nhưng sống vẫn thanh cao
Đâu phải giầu sang mới tự hào
Ghét kẻ qua cầu rồi rút ván
Thương người chân chất sống cần lao
Gắng tu nếp tốt từ tâm tưởng
Cố luyện rèn nhân đáng tự hào
Đích sống ở đời Chân - Thiện - Mỹ
Sao không nhẫn học sống thanh cao?