12.00
Đăng ngày 12/09/2020 11:50, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đào Quang vào 19/09/2020 12:45, số lượt xem: 439

Đại Hành hoàng đế khởi Tiền Lê
Trí dũng anh minh khéo mọi bề
Bình Lỗ xây thành diệt giặc Tống
Trảm vua Chiêm quốc tránh cười chê
Khuyến nông vua sáng đi cày ruộng
Thuỷ lợi đào sông tiện mọi bề
Nội, ngoại dẹp yên an đất nước
Tiếc cho con cái bị cười chê.