15.00
Đăng ngày 21/01/2015 11:49, số lượt xem: 1151

Ngày xưa thuở nhỏ hay chơi
Phi tàu bay giấy lên trời để xem
Gấp tàu bay giấy giùm em
Viết thơ vào đó gửi liền cho nhau
Mong sao đời sẽ có nhau
Phi công hai đứa hai đầu cùng tung
Những khi trống đánh cắc tùng
Tàu bay ai nhặt, ai dừng, ai phi
Thế rồi cũng phải chia ly
Theo gia đình sống em đi thị thành
Nhìn tầu bay giấy mỏng manh
Giấc mơ thuở bé chẳng thành...lứa đôi
Bây giờ bên ấy phương trời
Có ai nhớ lại một thời đã xa...