Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/07/2016 16:04, số lượt xem: 599

Thơ cũng ngả nghiêng, thơ cũng say
Chắc tại người thơ uống chén đầy
Chiều nay ly biệt nàng đi mất
Tan cuộc tình thơ theo gió mây
Tan cuộc tình thơ đã bấy nay
Phải chăng duyên số đã như vầy
Uống cho tiêu tán mọi dĩ vãng
Nhưng vần thơ tình lỡ nhịp say.
Càng uống vần thơ như càng tỉnh
Người say mà chắc thơ đã say
Chắc tại duyên thơ theo nàng mất
Dĩ vãng lại về với người say.