Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/05/2016 06:33, số lượt xem: 677

Giá trị của hạnh phúc
Chẳng đo đếm bằng tiền
Giá trị của hạnh phúc
Xác định bởi yêu thương.