Chưa có đánh giá nào
108 bài thơ
Tạo ngày 08/09/2006 17:37 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 06/04/2007 18:46 bởi Vanachi

Tiểu nhã - 小雅

Lộc minh chi thập - 鹿鳴之什

Bạch hoa chi thập - 白華之什

Đồng cung chi thập - 彤弓之什

Đô nhân sĩ chi thập - 都人士之什

Đại nhã - 大雅