Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 14:44

出車 6

春日遲遲,
卉木萋萋。
倉庚喈喈,
采蘩祁祁。
執訊穫醜,
薄言還歸。
赫赫南仲,
玁狁於夷。

 

Xuất xa 6

Xuân nhật trì trì,
Huỷ mộc thê thê.
Thương canh giê giê (giai giai),
Thái phiền kỳ kỳ.
Chấp tấn hoạch xú,
Bạc ngôn tuyền quy.
Hách hách Nam Trọng,
Nghiễm doãn vu di.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ngày xuân đằng đẵng ấm êm
Cỏ cây đều mọc đã thêm rườm rà
Hoàng ly vừa hót dịu hoà
Rau phiền người hái gần xa đông đầy
Bắt đầu đảng giặc rồi đây
Thì ta bèn nói ngày quay về cùng
Tướng quân Nam Trọng uy hùng
Đánh ta rợ Địch một vùng dẹp yên

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Ngày xuân dùng dắng chân đi,
Thanh bông thảo mộc xanh rì tốt tươi.
Con oanh ríu rít hót chơi,
Kìa ai tới tấp hái mùi đồng quê.
Ta về dẫn cả tù về,
Tù binh ta bắt liệu bề hỏi cung.
Tướng quân Nam Trọng oai hùng,
Bầy quân Hiểm Doãn dẹp xong cả rồi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngày xuân đằng đẵng trôi qua,
Cỏ hoa đều mọc rườm rà xanh tươi.
Véo von oanh hót liên hồi,
Rau phiền người hái gần nơi sông nầy.
Bắt tên tướng giặc rồi đây,
Tù binh ta bắt liệu bài hỏi cung.
Tướng quân Nam Trọng anh hùng
Dẹp xong Hiểm Doãn một vùng bình yên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời