15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2015 10:36

采芑 2

薄言采芑,
於彼新田,
於此中鄉。
方叔蒞止,
其車三千,
旂旐央央。
方叔率止,
約軧錯衡,
八鸞玱玱。
服其命服,
朱芾斯皇,
有玱蔥珩。

 

Thái khỉ 2

Bạc ngôn thái khỉ,
Vu bỉ tân điền.
Vu thử trung hương,
Phương Trúc lỵ chỉ.
Kỳ xa tam thiên,
Kỳ triệu ương ương.
Phương Thúc suất chỉ,
Ước chỉ thác hành.
Bát loan thương thương,
Phục kỳ mệnh phục.
Chu phất tư hoàng,
Hữu thương thông hành.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Hái rau khỉ, đi tìm rau khỉ
Ruộng hai năm quyết ý tìm ra
Ruộng làng đến hái gần xa
Tướng quân Phương Thúc duyệt qua quân tình
Ba ngàn cỗ xe binh đông đặc
Cờ triệu, kỳ màu sắc tinh anh
Tướng quân Phương Thúc thống binh
Đùm xe da bọc, ách xinh nhiều màu
Tám chuông khua xôn xao mỗi lúc
Tướng quân dùng nhung phục vua ban
Phất màu đỏ chói rỡ ràng
Ngọc hanh xanh biếc dịu dàng nghe khua

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hái rau khỉ! nói tìm rau,
Ruộng hai năm khẩn mới đầu tìm ra.
Ruộng làng đến hái nầy xa,
Tướng Phương Thúc duyệt lướt qua quân tình.
Ba ngàn đông đặc xe binh,
Quân kỳ cờ triệu, thấy tinh anh màu
Tướng Phương Thúc lãnh binh đầu,
Bánh xe da bó, ách màu mài xinh.
Tám chuông rổn rảng khua inh,
Tướng quân nhung phục đã trình vua ban.
Che màu đỏ chói rỡ ràng,
Ngọc xanh xanh biếc vang vang rộn ràng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời