Chưa có đánh giá nào
104 bài thơ
2 bình luận
Tạo ngày 08/09/2006 17:41 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 06/04/2007 18:53 bởi Vanachi

Lộc minh chi thập - 鹿鳴之什

Bạch hoa chi thập - 白華之什

Đồng cung chi thập - 彤弓之什

Đô nhân sĩ chi thập - 都人士之什

 

Ảnh đại diện

Bình về Kinh thi

Ca dao cổ Trung Quốc tuyệt vơi

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thập nguyệt chi giao

Hình như thiếu bài Thập nguyệt chi giao (十月之交)

Giữ nước mưu thành, chê Lã Vọng.
Thuận trời công toại, thách Trương Lương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook