Chưa có đánh giá nào
108 bài thơ
2 bình luận
Tạo ngày 08/09/2006 17:41 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 06/04/2007 18:53 bởi Vanachi
Thơ nhã và thơ tụng không có phân biệt của nước này hay nước khác, cho nên cứ lấy mười thiên làm một quyển gọi là “thập” 什, như theo quân pháp mười người lính lại là một thập.

 

Lộc minh chi thập - 鹿鳴之什

Bạch hoa chi thập - 白華之什

Đồng cung chi thập - 彤弓之什

Đô nhân sĩ chi thập - 都人士之什

 

Ảnh đại diện

Bình về Kinh thi

Ca dao cổ Trung Quốc tuyệt vơi

15.00
Ảnh đại diện

Thập nguyệt chi giao

Hình như thiếu bài Thập nguyệt chi giao (十月之交)

Giữ nước mưu thành, chê Lã Vọng.
Thuận trời công toại, thách Trương Lương
Chưa có đánh giá nào