10/08/2022 05:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái khỉ 2
采芑 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 27/12/2015 10:36

 

Nguyên tác

薄言采芑,
於彼新田,
於此中鄉。
方叔蒞止,
其車三千,
旂旐央央。
方叔率止,
約軧錯衡,
八鸞玱玱。
服其命服,
朱芾斯皇,
有玱蔥珩。

Phiên âm

Bạc ngôn thái khỉ,
Vu bỉ tân điền.
Vu thử trung hương,
Phương Trúc lỵ chỉ.
Kỳ xa tam thiên,
Kỳ triệu ương ương.
Phương Thúc suất chỉ,
Ước chỉ thác hành.
Bát loan thương thương,
Phục kỳ mệnh phục.
Chu phất tư hoàng,
Hữu thương thông hành.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Hái rau khỉ, đi tìm rau khỉ
Ruộng hai năm quyết ý tìm ra
Ruộng làng đến hái gần xa
Tướng quân Phương Thúc duyệt qua quân tình
Ba ngàn cỗ xe binh đông đặc
Cờ triệu, kỳ màu sắc tinh anh
Tướng quân Phương Thúc thống binh
Đùm xe da bọc, ách xinh nhiều màu
Tám chuông khua xôn xao mỗi lúc
Tướng quân dùng nhung phục vua ban
Phất màu đỏ chói rỡ ràng
Ngọc hanh xanh biếc dịu dàng nghe khua
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thái khỉ 2