Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2015 16:58

蓼蕭 1

蓼彼蕭斯,
零露湑兮。
既見君子,
我心寫兮。
燕笑語兮,
是以有譽處兮。

 

Lục tiêu 1

Lục bỉ tiêu tư,
Linh lộ tứ hề.
Ký kiến quân tử,
Ngã tâm tả hề.
Yến tiếu ngữ hề,
Thị dĩ hữu dự xử hề.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

Chư hầu đi triều kiến thiên tử, thiên tử cùng chư hầu yến tiệc với nhau để tỏ lòng nhân ái thương yêu, cho nên mới hát bài thơ này lên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cỏ tiêu này đã lớn cao
Móc sương nhuần đượm dồi dào tốt tươi
Chư hầu nay đã gặp rồi
Làu làu chẳng bợn, thảnh thơi tấc lòng
Nói cười ăn uống vui chung
Cho niềm vui đẹp kết đồng với nhau

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Rau mùi nó mọc cao cao,
Sương sa móc đọng, rạt rào linh lung.
Chư quân gặp gỡ đã xong,
Từ nay ta mới thoả lòng khát khao.
Yến diên cười nói lao xao,
Những người thế ấy thảo nào chẳng hay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rau mùi mọc đã lớn cao,
Móc sa nhuần đượm dồi dào tốt tươi.
Chư hầu nay đã gặp rồi
Từ nay ta được thảnh thơi tấc lòng.
Tiệc tùng cười nói vui chung,
Xử khen vui đẹp kết đồng với nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời