Chưa có đánh giá nào
28 bài thơ
Tạo ngày 13/12/2015 16:11 bởi Vanachi
Bạch hoa có 10 thiên, mà 5 thiên không có lời thơ, có tất cả 23 chương và 104 câu.