01/04/2023 07:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lục tiêu 1
蓼蕭 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 16:58

 

Nguyên tác

蓼彼蕭斯,
零露湑兮。
既見君子,
我心寫兮。
燕笑語兮,
是以有譽處兮。

Phiên âm

Lục bỉ tiêu tư,
Linh lộ tứ hề.
Ký kiến quân tử,
Ngã tâm tả hề.
Yến tiếu ngữ hề,
Thị dĩ hữu dự xử hề.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cỏ tiêu này đã lớn cao
Móc sương nhuần đượm dồi dào tốt tươi
Chư hầu nay đã gặp rồi
Làu làu chẳng bợn, thảnh thơi tấc lòng
Nói cười ăn uống vui chung
Cho niềm vui đẹp kết đồng với nhau
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

Chư hầu đi triều kiến thiên tử, thiên tử cùng chư hầu yến tiệc với nhau để tỏ lòng nhân ái thương yêu, cho nên mới hát bài thơ này lên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Lục tiêu 1