Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 12/12/2015 17:59

皇皇者華 3

我馬維騏,
六轡如絲。
載馳載驅,
周爰咨謀。

 

Hoàng hoàng giả hoa 3

Ngã mã duy kỳ,
Lục bí như ti;
Tải trì tải khu,
Chu viên tư mưu.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Sắc xanh đen ngựa kỳ vút chạy
Sáu dây cương mềm mại như tơ
Lướt mau chạy gấp xa mờ
Đến nơi rộng rãi tìm dò hỏi thăm

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Ngựa kỳ ta đẹp mấy mươi,
Sáu cương óng ả rạng ngời như tơ.
Ngựa phi như gió cuốn cờ,
Đến đâu ta cũng thăm dò hỏi han.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngựa kỳ sắc xám chạy bay,
Sáu cương mềm mại như dây tơ tằm.
Lướt mau chạy gấp xa xăm,
Đến nơi rộng rãi hỏi thăm tìm dò.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời