Chưa có đánh giá nào
47 bài thơ
Tạo ngày 13/12/2015 15:08 bởi Vanachi
Lộc minh có 10 thiên, nhưng có 1 thiên không có lời, gồm tất cả 46 chương, 297 câu.