23/03/2023 22:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng hoàng giả hoa 3
皇皇者華 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 12/12/2015 17:59

 

Nguyên tác

我馬維騏,
六轡如絲。
載馳載驅,
周爰咨謀。

Phiên âm

Ngã mã duy kỳ,
Lục bí như ti;
Tải trì tải khu,
Chu viên tư mưu.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Sắc xanh đen ngựa kỳ vút chạy
Sáu dây cương mềm mại như tơ
Lướt mau chạy gấp xa mờ
Đến nơi rộng rãi tìm dò hỏi thăm
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Hoàng hoàng giả hoa 3