Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2015 10:53

車攻 7

蕭蕭馬鳴,
悠悠旆旌。
徒禦不驚?
大庖不盈?

 

Xa công 7

Tiêu tiêu mã minh,
Du du bại tinh.
Đồ ngự bất kinh,
Đại bào bất doanh.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Tiếng ngựa hý nghe chiều nhàn nhã
Bóng cờ bay ẻo lả thung dung
Bộ binh, quan ngự lạnh lùng
Bếp vua, phần thịt thì không đủ đầy

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiếng ngựa hý nghe chiều the thé,
Cờ bái bay lẻ tẻ thung dung,
Xe vua chẳng sợ lạnh lùng,
Bếp lớn lương thực lại không đủ đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời