Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2015 11:37

天保 1

天保定爾,
亦孔之固。
俾爾單厚,
何福不除?
俾爾多益,
以莫不庶。

 

Thiên bảo 1

Thiên bảo định nhĩ,
Diệc khổng chi cố.
Tý nhĩ đan hậu,
Hà phúc bất trứ (trừ).
Tý nhĩ đa phúc,
Dĩ mạc bất thứ.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cho ngài, Trời đã định yên
Khiến cho cơ nghiệp trở nên vững vàng
Và cho ngài lại càng đôn hậu
Phúc lành nào chẳng đảo lại ngay?
Khiến cho hưởng lợi đủ đầy
Những gì sở hữu nhiều thay là nhiều

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Trời cao xin hãy giữ gìn,
Cho người bền vững chu tuyền trước sau.
Cho người lượng cả đức cao,
Cho người hạnh phúc dồi dào miên man.
Cho người của cải tràn lan,
Cho người mọi sự chứa chan no đầy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời cao hãy giữ gìn yên,
Khiến cho cơ nghiệp vững bền thật lâu.
Khiến ngài đôn hậu càng sâu,
Phúc lành nào chẳng tiêu hao tháng ngày?
Khiến ngài nhiều phúc hưởng đầy,
Những gì sở hữu nhiều thay bao đời!

15.00
Trả lời