09/12/2022 08:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên bảo 1
天保 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 11:37

 

Nguyên tác

天保定爾,
亦孔之固。
俾爾單厚,
何福不除?
俾爾多益,
以莫不庶。

Phiên âm

Thiên bảo định nhĩ,
Diệc khổng chi cố.
Tý nhĩ đan hậu,
Hà phúc bất trứ (trừ).
Tý nhĩ đa phúc,
Dĩ mạc bất thứ.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cho ngài, Trời đã định yên
Khiến cho cơ nghiệp trở nên vững vàng
Và cho ngài lại càng đôn hậu
Phúc lành nào chẳng đảo lại ngay?
Khiến cho hưởng lợi đủ đầy
Những gì sở hữu nhiều thay là nhiều
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thiên bảo 1