Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 16:32

Hoa thử

Đây là bài thơ nhạc sáo (không có lời). Lễ uống rượu trong làng xóm thì gảy đàn sắt mà ca bài Lộc minh, Tứ mẫuHoàng hoàng giả hoa, rồi sau người thổi sáo mới vào đứng ở trong chỗ nhà quan, thổi những bài Nam cai, Bạch hoaHoa thử.

Về những bài thơ nhạc sáo từ bài Nam cai trở về sau, nay không lấy gì khảo cứu tên và nghĩa của những bài ấy được. Nhưng chỉ nói sênh (ống sáo), nhạc (âm nhạc), tấu (đánh nhạc) mà không nói ca (hát) thì rõ ràng là những bài ấy chỉ có thanh âm mà không có lời thơ.

Nhưng sở dĩ biết được có thứ tự của những bài ấy ở đây là vì nghiệm rằng ở dưới tựa của những thiên trong các kinh sách xưa đều có bài phổ nói rõ thứ tự lai lịch ra. Như thiên Đầu hồ ở trong Kinh lễ có chép tiết điệu của trống Lỗ cổ và trống Tiết cổ, nhưng đã mất không còn.