Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2015 14:32

出車 1

我出我車,
於彼牧矣。
自天子所,
謂我來矣。
召彼僕夫,
謂之載矣。
王事多難,
維其棘矣。

 

Xuất xa 1

Ngã xuất ngã xa,
Vu bỉ mục hỹ.
Tự thiên tử sở,
Vị ngã lai hỹ.
Triệu bỉ bộc phu,
Vị chi tái hỹ.
Vương sự đa nạn,
Duy kỳ cức hỹ.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ta cho xe chạy vút ra
Đến nơi đồng nội ngoài xa tiến hành
Từ nơi thiên tử triều đình
Gọi ta đến đấy điều binh tức thời
Bảo phu đánh ngựa đến nơi
Đánh xe mà chở ta rời đi ngay
Việc vua hoạn nạn lắm thay!
Phải may chạy gấp kịp ngày xuất chinh

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Chiến xa ta đã dẫn ra,
Ra nơi đồng cỏ cách xa kinh thành.
Lệnh ban từ chốn đế kinh,
Truyền ta kíp phải đăng trình cho mau.
Truyền cho quân tướng trước sau,
Sẵn sàng xe cộ ngõ hầu ruổi giong.
Việc vua giao thực khó lòng,
Phải lo cấp tốc mới mong chu toàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xe ta ta chạy đi ra,
Đến nơi đồng nội ngoài xa kinh thành.
Từ nơi thiên tử đến trình,
Truyền ta tức tốc điều binh biên thuỳ.
Truyền phu đánh ngựa ra đi,
Sẵn sàng xe cộ, binh, khi khởi hành.
Việc vua hoạn nạn chiến tranh,
Xuất chinh tốt đẹp phải nhanh kịp thời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời