Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 16:54

南山有臺 5

南山有枸,
北山有楰。
樂隻君子,
遐不黄耇。
樂隻君子,
保艾爾後。

 

Nam sơn hữu đài 5

Nam sơn hữu cũ,
Bắc sơn hữu dũ.
Lạc chỉ quân tử,
Hà bất hoàng cầu?
Lạc chỉ quân tử,
Bảo ngải nhĩ hậu.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Núi Nam cây củ xanh rì
Ở bên núi Bắc dũ thì tốt tươi
Vui thay tân khách các người
Sao không vàng tóc da mồi sống lâu?
Vui thay tân khách anh hào
Cháu con yên ổn dồi dào dưỡng nuôi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Nam sơn củ mọc chen chân,
Bắc sơn du cũng sâm sâm đua đòi.
Được người ta cũng sướng đời.
Ước gì người chẳng da mồi tóc sương.
Được người sung sướng khôn lường.
Mong người con cháu nghìn muôn nối dòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời