Lòng đà yêu quý người rồi
Mà sao lại chẳng thốt lời cho hay?
Trong lòng cứ giấu thế này
Làm sao mà biết được ngày nào quên?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.