Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 14:39

出車 4

昔我往矣,
黍稷方華。
今我來思,
雨雪載途。
王事多難,
不遑啟居。
豈不懷歸!
畏此簡書。

 

Xuất xa 4

Tích ngã vãng hỹ,
Thử tắc phương hoa.
Kim ngã lai tư,
Vũ tuyết tái đồ.
Vương sự đa nạn,
Bất hoàng khải cư.
Khỉ bất hoài quy?
Uý thử giản thư.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Khi xưa cất bước ra đi
Nếp và lúa đã xanh rì xum xuê
Nay ta cất bước trở về
Trên đường mưa tuyết dầm dề phủ bay
Lắm hoạn nạn việc vua sai
Đứng ngồi nào rảnh mảy may nữa mà
Há không nhớ trở lại nhà?
Ngại thơ cấp báo truyền ra biên thuỳ

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Khi đi kê mới đơm hoa,
Khi về tuyết phủ mưa sa lội lầy.
Việc vua vất vả bấy chầy,
Làm gì mà có được ngày thảnh thơi.
Những mong về quách cho rồi,
Chỉn e thẻ trúc lệnh người còn ghi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khi xưa ta bước ra đi
Nếp và lúa đã đến thì đơm bông.
Nay ta cất bước về xong,
Trên đường mưa tuyết ngập đồng, ngập sân.
Gặp cơn hoạn nạn vua trông,
Rảnh rang đâu nửa mà mong quê nhà.
Há không nhớ lại quê ta?
Ngại thư truyền lệnh ta ra biên thuỳ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời