05/12/2022 01:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuất xa 4
出車 4

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2015 14:39

 

Nguyên tác

昔我往矣,
黍稷方華。
今我來思,
雨雪載途。
王事多難,
不遑啟居。
豈不懷歸!
畏此簡書。

Phiên âm

Tích ngã vãng hỹ,
Thử tắc phương hoa.
Kim ngã lai tư,
Vũ tuyết tái đồ.
Vương sự đa nạn,
Bất hoàng khải cư.
Khỉ bất hoài quy?
Uý thử giản thư.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Khi xưa cất bước ra đi
Nếp và lúa đã xanh rì xum xuê
Nay ta cất bước trở về
Trên đường mưa tuyết dầm dề phủ bay
Lắm hoạn nạn việc vua sai
Đứng ngồi nào rảnh mảy may nữa mà
Há không nhớ trở lại nhà?
Ngại thơ cấp báo truyền ra biên thuỳ
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Xuất xa 4