Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 12/12/2015 17:57

皇皇者華 2

我馬維駒,
六轡如濡。
載馳載驅,
周爰咨諏。

 

Hoàng hoàng giả hoa 2

Ngã mã duy cu,
Lục bí như nhu;
Tải trì tải khu,
Chu viên tư tưu.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Kéo xe ta ngựa câu dũng mãnh
Sáu dây cương lấp lánh chói loà
Lướt mau chạy gấp ra xa
Hỏi han rộng rãi để mà dò thăm

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Ngựa câu ta khoẻ lại nhanh,
Giây cương sáu giải rung rinh mở màng.
Ngựa ta phi sải nhẹ nhàng,
Đến đâu ta cũng hỏi han vài lời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngựa câu dũng mãnh xe ta,
Sáu cương lấp lánh chói loà sông Nhu.
Lướt mau chạy gấp sa mù,
Đến đâu ta cũng nhờ tư vấn người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời