Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2015 10:42

采芑 4

蠢爾蠻荆,
大邦爲讎。
方叔元老,
克壯其猶。
方叔率止,
執訊穫醜。
戎車嘽嘽,
嘽嘽焞焞,
如霆如雷。
顯允方叔,
征伐玁狁,
蠻荆來威。

 

Thái khỉ 4

Xuẩn nhĩ Man Kinh,
Đại bang vi thù.
Phương Thúc nguyên lão,
Khắc tráng kỳ du.
Phương Thúc suất chỉ,
Chấp tấn hoạch xú.
Nhung xa than than,
Than than thôi thôi.
Như đình như lôi,
Hiển doãn Phương Thúc.
Chinh phạt Nghiễm doãn,
Man Kinh lai uy.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Rợ Kinh Châu chúng bay ngu dại
Làm địch thù thống đại bang ta
Tướng quân Phương Thúc tuy già
Bày mưu định chước tài ba siêu quần
Tướng Phương Thúc, ba quân thống suất
Khảo tra tù và bắt rất đông
Binh xa điệp điệp trùng trùng
Đã nhiều mà lại hăng lòng đấu tranh
Khi uy vũ lôi đình chấn động
Phương tướng quân tài trọng đáng tin
Bắc phương rợ Địch an bình
Thảy đều khiếp phục, rợ Kinh Châu này

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rợ Kinh ngu dại chúng bay,
Địch thù dám thống nước nhà bang ta.
Tướng Phương Thúc một lão già,
Chước mưu bày định tài ba siêu quần
Tướng Phương Thúc, dẫn ba quân,
Khảo tù và bắt nhiều lần địch quân.
Binh xa trùng điệp chuyển luân,
Đã nhiều mà lại hợp quần đấu tranh.
Khi uy vũ nổi tam bành,
Tướng quân Phương Thúc tài lành đáng tin.
Bắc phương rợ Địch phạt chinh,
Rợ kinh khiếp phục, sợ uy tướng nầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời