27/10/2020 07:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái khỉ 4
采芑 4

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2015 10:42

 

Nguyên tác

蠢爾蠻荆,
大邦爲讎。
方叔元老,
克壯其猶。
方叔率止,
執訊穫醜。
戎車嘽嘽,
嘽嘽焞焞,
如霆如雷。
顯允方叔,
征伐玁狁,
蠻荆來威。

Phiên âm

Xuẩn nhĩ Man Kinh,
Đại bang vi thù.
Phương Thúc nguyên lão,
Khắc tráng kỳ du.
Phương Thúc suất chỉ,
Chấp tấn hoạch xú.
Nhung xa than than,
Than than thôi thôi.
Như đình như lôi,
Hiển doãn Phương Thúc.
Chinh phạt Nghiễm doãn,
Man Kinh lai uy.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Rợ Kinh Châu chúng bay ngu dại
Làm địch thù thống đại bang ta
Tướng quân Phương Thúc tuy già
Bày mưu định chước tài ba siêu quần
Tướng Phương Thúc, ba quân thống suất
Khảo tra tù và bắt rất đông
Binh xa điệp điệp trùng trùng
Đã nhiều mà lại hăng lòng đấu tranh
Khi uy vũ lôi đình chấn động
Phương tướng quân tài trọng đáng tin
Bắc phương rợ Địch an bình
Thảy đều khiếp phục, rợ Kinh Châu này
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thái khỉ 4