Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 12/12/2015 18:09

裳棣 3

脊令在原,
兄弟急難。
每有良朋,
況也永歎。

 

Thường đệ 3

Tích linh tại nguyên,
Huynh đệ cấp nạn.
Mỗi hữu lương bằng,
Huống giả vĩnh thán.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Trên gò cao tích linh đậu lại
Anh em đang gặp phải gian nguy
Bàn bè tốt có thiếu gì
Thở dài thôi đấy, cứu thì chớ mong

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Chìa vôi nó đậu cao nguyên,
Anh em gặp lúc truân chuyên nguy nàn.
Bạn bè thắm thiết huệ lan,
Chẳng qua thở vắn dài than đưa đà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên đồng cao đậu tích linh,
Anh em gặp gấp tình hình gian nguy.
Bàn bè tốt có mỗi khi,
Thở dài than vắn nổi chi cứ hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời