Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 14:37

出車 3

王命南仲,
往城於方。
出車彭彭,
旂旐央央。
天子命我,
城彼朔方。
赫赫南仲,
玁狁於襄。

 

Xuất xa 3

Vương mệnh Nam Trọng,
Vãng thành vu phương.
Xuất xa bành bành,
Kỳ triệu ương ương.
Thiên tử mệnh ngã,
Thành bỉ sóc phương.
Hách hách Nam Trọng,
Nghiễm doãn vu tương.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Tướng quân Nam Trọng vua sai
Đến vùng phương bắc mà xây luỹ thành
Đoàn xe đông đảo tiến hành
Cờ kỳ cờ triệu tinh anh sáng loà
Đức thiên tử đã sai ta
Đến vùng phương bắc mà ra đắp thành
Tương Nam Trọng rất uy danh
Ngoại xâm man rợ nay đành trừ xong

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Đích danh Nam Trọng vua sai,
Xây thành đắp luỹ tại nơi tao loàn.
Xe xe cộ cộ rộn ràng,
Cờ cân cờ triệu ngang tàng tung bay.
Ta vâng thánh chỉ ra đây,
Ra nơi đất Bắc đắp xây thành trì.
Tướng quân Nam Trọng uy nghi,
Đoàn quân Hiểm Doãn lo gì chẳng tan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mệnh vua Nam Trọng sai người,
Đến vùng phương bắc xây cơi luỹ thành.
Đoàn xe chen chúc xuất nhanh,
Đại kỳ cờ triệu tinh anh sáng loà.
Ta được thiên tử sai qua,
Đến phương bắc đắp thành nhà cho xong.
Nam Trọng tướng giỏi vững lòng,
Ngoại xâm Hiểm Doãn trị xong yên bình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời