22/09/2020 09:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuất xa 3
出車 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 14:37

 

Nguyên tác

王命南仲,
往城於方。
出車彭彭,
旂旐央央。
天子命我,
城彼朔方。
赫赫南仲,
玁狁於襄。

Phiên âm

Vương mệnh Nam Trọng,
Vãng thành vu phương.
Xuất xa bành bành,
Kỳ triệu ương ương.
Thiên tử mệnh ngã,
Thành bỉ sóc phương.
Hách hách Nam Trọng,
Nghiễm doãn vu tương.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Tướng quân Nam Trọng vua sai
Đến vùng phương bắc mà xây luỹ thành
Đoàn xe đông đảo tiến hành
Cờ kỳ cờ triệu tinh anh sáng loà
Đức thiên tử đã sai ta
Đến vùng phương bắc mà ra đắp thành
Tương Nam Trọng rất uy danh
Ngoại xâm man rợ nay đành trừ xong
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Xuất xa 3