Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 17:05

蓼蕭 3

蓼彼蕭斯,
零露泥泥。
既見君子,
孔燕豈弟。
宜兄宜弟,
令德壽豈。

 

Lục tiêu 3

Lục bỉ tiêu tư,
Linh lộ nễ nễ.
Ký kiến quân tử,
Khổng yến khải đễ.
Nghi huynh nghi đệ,
Lịnh đức thọ khải.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cỏ tiêu kia đã cao rồi
Móc sương nhuần đượm tốt tươi dồi dào
Nay đà gặp được chư hầu
Thảy đều vui đẹp cùng nhau an bình
Anh em hoà nhã thuận tình
Đức thì đẹp đẽ niên linh thọ dài

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Rau mùi nó mọc cao cao,
Sương sa móc đọng, rạt rào đôi phen.
Chư quân gặp gỡ đã nên,
Cùng nhau yến ẩm phỉ nguyền thoả thuê.
Ước gì huynh đệ đề huề,
Sống đời đức hạnh, vinh huê tới già.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rau mùi đã mọc cao rồi,
Đầm đìa sương móc đượm tươi dồi dào.
Nay đà gặp được chư hầu,
Cùng nhau vui thuận tiệc thâu đêm dài.
Anh em hoà thuận tháng ngày,
Sống lâu đức hạnh nhớ hoài mai sau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời