15/04/2021 06:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lục tiêu 3
蓼蕭 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2015 17:05

 

Nguyên tác

蓼彼蕭斯,
零露泥泥。
既見君子,
孔燕豈弟。
宜兄宜弟,
令德壽豈。

Phiên âm

Lục bỉ tiêu tư,
Linh lộ nễ nễ.
Ký kiến quân tử,
Khổng yến khải đễ.
Nghi huynh nghi đệ,
Lịnh đức thọ khải.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cỏ tiêu kia đã cao rồi
Móc sương nhuần đượm tốt tươi dồi dào
Nay đà gặp được chư hầu
Thảy đều vui đẹp cùng nhau an bình
Anh em hoà nhã thuận tình
Đức thì đẹp đẽ niên linh thọ dài
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Lục tiêu 3