Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 11:35

鹿鳴 3

呦呦鹿鳴,
食野之芩。
我有嘉賓,
鼓瑟鼓琴。
鼓瑟鼓琴,
和樂且湛。
我有旨酒,
以燕樂嘉賓之心。

 

Lộc minh 3

U u lộc minh,
Thực dã chi cầm.
Ngã hữu gia tân,
Cổ sắt cổ cầm.
Cổ sắt cổ cầm,
Hoà lạc thả đam.
Ngã hữu chi tửu,
Dĩ yến lạc gia tân chi tâm.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

Nói rằng làm cho lòng khách yên vui, không phải là để an dưỡng thân thể, mà chỉ là để vui vẻ bề ngoài mà thôi. Vì rằng sở dĩ đã ân cần hậu đãi các tân khách là ý muốn các tân khách ấy cứ làm gương mà dạy dỗ dân chúng mà thôi.

Thiên Lộc minh có 3 chương, mỗi chương 8 câu.

Theo bài tự, đấy là bài thơ về yến tiệc đãi các tân khách bề tôi.

Thiên Yến lễ trong sách Nghi lễ cũng nói Công ca, Lộc minh, Tứ mẫu, Hoàng hoàng giả hoa tức là nói về việc này.

Cuộc uống rượu trong làng xóm cũng có dùng nhạc như thế. Mà thiên Học ký trong sách Lễ ký nói rằng bực đại học mới bắt đầu dạy cho học tập ba thiên tiểu nhã: Lộc minh, Tứ mẫu, Hoàng hoàng giả hoa cũng là nói về ba bài thơ ấy. Nhưng ba bài thơ ấy đều là những bài ca nhạc thông dụng từ bực trên đến kẻ dưới. Há lại vốn là vì cuộc yến tiệc thết đãi tân khách bề tôi mà làm ra, rồi về sau lại được những người trong làng xóm dùng nữa ư? Cho nên ở trong triều đình thì gọi vua và tôi, trong yến tiệc thì gọi chủ và khách. Việc tiên vương dùng lễ nồng hậu để sai khiến kẻ bề tôi có thể nhận thấy rõ ở đấy.

Họ Phạm nói rằng: Cho kẻ bề tôi ăn bằng lễ, làm vui kẻ bề tôi bằng nhạc, giúp kẻ bề tôi với lòng thực thà và cầu kẻ bề tôi bằng lòng thành, như thế mới được lòng kẻ bề tôi. Những bực tài giỏi há lại lấy việc được ăn uống, được của cải hàng lụa trao tặng làm vui thích hay sao? Nên biết rằng nghi lễ cưới hỏi không đầy đủ thì người con gái trinh bạch không chịu đi theo chồng. Còn lễ nhạc mà không đủ, thì người tài giỏi không ở lại, người tài giỏi không ở lại thì há lại được vui mà tận tâm tận lực hay sao?

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Hươu lên tiếng oang oang êm ái
Tìm cỏ cầm ăn lấy ngoài đồng
Ta thì khách tốt nhiều đông
Sắt cầm dìu dặt gảy chung tưng bừng
Tiếng cầm sắt đón mừng vang dậy
Để cùng nhau mãi mãi vui hoà
Rượu ngon thết đãi khách ta
Yên vui lòng khách, rượu ngà ngà say

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Con hươu hí hí gọi đàn,
Cỏ cầm nó gặm lan man ngoài đồng.
Ta này quý khách đến đông,
Đàn cầm đàn sắt vang lừng tiếng tơ.
Sắt cầm tiết tấu hiệp hoà,
Cùng vui cùng hưởng chúng ta vui vầy.
Rượu ngon ta sẵn có đây,
Để cho tân khách vui say thoả lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời