Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 12/12/2015 11:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/11/2019 02:16

鹿鳴 3

呦呦鹿鳴,
食野之芩。
我有嘉賓,
鼓瑟鼓琴。
鼓瑟鼓琴,
和樂且湛。
我有旨酒,
以燕樂嘉賓之心。

 

Lộc minh 3

U u lộc minh,
Thực dã chi cầm.
Ngã hữu gia tân,
Cổ sắt cổ cầm.
Cổ sắt cổ cầm,
Hoà lạc thả đam.
Ngã hữu chi tửu,
Dĩ yến lạc gia tân chi tâm.


Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

- cầm: tên loại cỏ, cọng như cọng thoa, lá như lá tre, mọc bò lan ra.
- đam (đọc “trầm” cho hợp vận): vui thích rất lâu.
- yến: an.

Nói rằng làm cho lòng khách yên vui, không phải là để an dưỡng thân thể, mà chỉ là để vui vẻ bề ngoài mà thôi. Vì rằng sở dĩ đã ân cần hậu đãi các tân khách là ý muốn các tân khách ấy cứ làm gương mà dạy dỗ dân chúng mà thôi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Hươu lên tiếng oang oang êm ái
Tìm cỏ cầm ăn lấy ngoài đồng
Ta thì khách tốt nhiều đông
Sắt cầm dìu dặt gảy chung tưng bừng
Tiếng cầm sắt đón mừng vang dậy
Để cùng nhau mãi mãi vui hoà
Rượu ngon thết đãi khách ta
Yên vui lòng khách, rượu ngà ngà say

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Con hươu hí hí gọi đàn,
Cỏ cầm nó gặm lan man ngoài đồng.
Ta này quý khách đến đông,
Đàn cầm đàn sắt vang lừng tiếng tơ.
Sắt cầm tiết tấu hiệp hoà,
Cùng vui cùng hưởng chúng ta vui vầy.
Rượu ngon ta sẵn có đây,
Để cho tân khách vui say thoả lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiếng kêu hươu cất “gạo gào”(1),
Gọi nhau ăn cỏ cầm cao ngoài đồng.
Ta nay tân khách đến đông,
Đàn cầm đàn sắt vang lừng ca xang.
Đàn cầm đàn sắt cất vang,
Cùng vui cùng hưởng tình tang vui vầy.
Ta đây có rượu bầu đầy,
Khách cùng chuốc chén, vui say thoả lòng


(1) Tiếng kêu thực sự của hươu.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Hươu kêu rào rào
Nhai cỏ cầm cao
Trong nhà có khách
Cầm sắt xôn xao
Sắt cầm nhộn nhịp
Hưởng thú dài lâu
Sẵn bày tiệc rượu
Vui tỏ lòng nhau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời